Vilhartti Hanhilahti Keskus­ta­nuorten poliittiseksi suun­nit­te­li­jaksi

Suomenmaa 8.8.2016 (linkki)

Yhteis­kun­ta­tie­teiden kandidaatti Vilhartti Hanhilahti on valittu Keskus­ta­nuorten poliittiseksi suun­nit­te­li­jaksi.

Hanhilahti, 27, on toiminut Pirkanmaan Keskus­ta­nuorten puheen­joh­ta­jana, Keskustan Pirkanmaan piirin vara­pu­heen­joh­ta­jana sekä Keskus­ta­nuorten liit­to­hal­li­tuksen jäsenenä.

– On aivan mahtavaa päästä töihin omaan kasvat­ti­jär­jes­töön ja antaa takaisin järjestölle siitä osaamisesta, jonka olen siltä saanut. Odotan innolla sorvin ääreen pääsemistä ja muun muassa kunta­vaa­li­oh­jelman työstämistä, Hanhilahti iloitsee.

Hanhilahti vaikuttaa Tampereen valtuuston varajäsenenä sekä lasten- ja nuor­ten­pal­ve­luiden lautakunnan jäsenenä.

Hanhilahti on toiminut muun muassa Tampereen yliopiston yliop­pi­las­kunnan työhal­li­tuk­sessa.

Hän viimeistelee parhaillaan graduaan suomalaisen turve- ja ener­gi­a­po­li­tiikan etujär­jes­tö­vai­kut­ta­mi­sesta.