Timo Saarimaa Keskustan puoluekokouksessa 11.6.2016

Arvoisa liikenneministeri, pääministeri. Hyvä kokousväki.

Aikooko puolueemme johtama hallitus olla se, joka kirjassaan lukee lopun jakeet yhdelle maailman parhaista taksijärjestelmistä.

Taksiala on malliesimerkki harmaan talouden torjunnasta. Se esittää kirjanpitoon ja verottajalle kuukausittain sinetöidystä taksamittarista, joka rekisteröi jokaisen taksilla ajetun sadan metrin, tulostetun kuukausiraportin josta ajotulo on todennettavissa.

Taksiautoilijoiden ylläpitämä taksitarkastajajärjestelmä oikeasti toimii ja se yhdessä välityskeskusten laaturyhmien kanssa pystyy ratkaisemaan todella kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti asiakkaan, siis kuluttajan, ja taksiautoilijan välisiä erimielisyyksiä asiakaspalvelusta ja taksan muodostuksesta. Olisiko jo ennestään kuormitetuilla poliisilla, käräjäoikeuksilla ja kuluttaja-asiamiehillä asiantuntemusta ja resursseja siihen.

Taksiala nykymuodossaan on hyvä veronmaksaja. Se suorittaa kalustostaan käytännössä lähes kaikki ne verot, jotka yksityiset henkilöauton omistajatkin suorittavat. Taksialan suorittamat verot ylittävät yhteiskunnan taksialalle suorittamat korvaukset taksiajoista.

Suomessa on itse liikenneministerin ministeriössä vahvistettu taksitaksa. Taksikyydin hinta ja sen muodostus perustuu todellakin ja aivan oikeasti hyvin kohtuullisen liikevoiton autoilijalle takaamaan hintaan. Samalla periaatteella turvatun apteekkialan kaltaista vaurastumisen ongelmaa taksialalla ei siten todellakaan esiinny.

Suomessa taksi nykymuodossaan on itsessään laatukäsite. Esimerkiksi KELA matkustusohjeessaan tunnustaa sen pitämällä taksia kyseenalaistamatta sairaanhoidon ja kuntoutuksen asiakkaan kuljetuspalvelun soveltuvana tuottajana.

Taksialan erityispiirteisiin kuuluu se, ettei sillä ole yleissitovaa työehtosopimusta. Se voi pahimmillaan johtaa epäterveeseen kilpailuun palkan minimistä tilanteessa, jossa lupakiintiöillä eivät takaa taksiautolle minkäänlaista minimiliikevaihtoa. Jos lupajärjestelmän kiintiöistä luovutaan, on työsuhteista ja palkasta odotettavissa oikeudenkäyntejä.

Taksiala on keskuudessaan käynnistänyt hankkeita kuluttajaystävällisten tilausmuotojen ja hinnan tarjoamiseksi asiakkaalle. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa monia mahdollisuuksia alentaa kuluttajahintaa ilman, että se alentaisi taksiautoilun kannattavuutta ja johtaisi sitä harmaan talouden piiriin.