Tamperelainen Keskusta-aktiivi Lotta Järvisen puheenvuoro Keskustan Seinäjoen puoluekokouksessa

Tamperelainen Keskusta-aktiivi Lotta Järvinen kiinnitti puheenvuorossaan Keskustan Seinäjoen puoluekokouksessa huomiota siihen, että on entistä tärkeämpää jatkaa työtä osallistumisesteiden poistamiseksi ja tulojen pienenemisen estämiseksi.

Lotan tärkeä puheenvuoro kokonaisuudessaan tässä:

**************************

“Arvoisa puoluekokousväki!

Koulutus on varmin tie työllistyä, ja varsinkin toimintarajoitteisen työnhakijan työnsaannissa se on avainasemassa.

Yhteiskuntamme hukkaa paljon voimavaroja ja vahvuuksia, jos työllistymisen mahdollisuuksia ei lähdetä aktiivisesti moninaistamaan.

Onnistuneita työllistymisen tarinoita on olemassa ja ne rohkaisevat etenemään asiassa!

Erilaisuus pitää päätöstenteossa nähdä rasitteen sijaan mahdollisuutena. Työelämässä tämä tarkoittaa tähän asti syrjittyä vähemmistöä ilman mahdollisuutta työntekoon, koska heillä ei vielä ole tarvittavia työntekoon mahdollistavia tukitoimia.

Alhainen koulutustaso, vähäiset työnsaantimahdollisuudet ja perustulon varassa eläminen johtavat siihen, että sosioekonominen asema on melkein väistämättä heikompi kuin vammattomalla väestöllä.

Vammaisten työhön osallistuminen on muita vähäisempää ja vammaiset ovat muita vähemmän koulutettuja. Veronkorotusten, maksukiristysten ja kasvavan työttömyyden oloissa on entistä tärkeämpää jatkaa työtä osallistumisesteiden poistamiseksi ja tulojen pienenemisen estämiseksi.”

******************

Tampereen Keskusta kiittää Lotta Järvistä puheenvuorostaan ja yhtyy niihin suosionosoituksiin, joita Lotan puheenvuoro sai aikaan salintäyteiseltä puoluekokousväeltä.