Tampereen Keskustan luottamushenkilöt 2017-2020

Kaupunginhallitus

Jäsen Kalle Kiili

Tarkastuslautakunta

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Esa Eronen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Edustaja Raija Moilanen

Varaedustaja Reijo Laitinen

Yksilöasioiden jaosto

Edustaja Reijo Laitinen

Varaedustaja Raija Moilanen

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Edustaja Tuomo Räihä

Varaedustaja Marja Yli-Pärri

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Varapuheenjohtaja Vilhartti Hanhilahti

Varaedustaja Jouni Ovaska

Yhdyskuntalautakunta

Edustaja Matti Järvinen

Varaedustaja Suvi Mäkeläinen

Ympäristö- ja rakennusjaosto

Edustaja Suvi Mäkeläinen

Varaedustaja Matti Järvinen

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

Edustaja Esko Yli-Pärri

Varaedustaja Mika Karvinen

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Edustaja Raija Kytöharju

Varaedustaja Ville Railo

Keskusvaalilautakunta

Edustaja Eeva Tuokko

Vanhusneuvosto

Edustaja Esko Erkkilä

Sähkölaitoksen johtokunta

Edustaja Mikko Kriikku

Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta

Edustaja Maarit Suonsivu

Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta

Edustaja Marja Yli-Pärri

Pirkanmaan jätehuoltolautakunta

Varajäsen Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

TVA Oy

Hallituksen jäsen Antti Juva

Valikko