Keskustan valtuustoryhmän aloite

Tampereen kaupungin asukkaat ja muut asiakkaat ovat toistuvasti joutuneet tilanteisiin, jossa Tampereen kaupunki tai kaupungin konserniin kuuluva toimija korottaa yksipuolisesti maksuja kaksin-, kolmin- tai pahimmillaan yli kymmenkertaiseksi. Esimerkkejä näistä ovat tonttien vuokrankorotukset jopa yli 10-kertaiseksi tai jäteveden vastaanottomaksun moninkertaistaminen.

Valtioneuvoston suunnalta on todettu, että 27% hinnankorotus on kohtuuton ja lainmuutos on harkinnassa. Kuluttaja-asiamies on ilmoittanut kantanaan, että kertakorotus ei voi olla yli 15 %. Vaikka korotuksella olisikin asiallinen peruste, ei asiakas ole voinut varautua monopoliasemassa olevan palveluntarjoajan suuriin hinnannousuihin.

Tästä syystä Tampereen Keskusta esittää, että Tampereen kaupunkikonsernissa tuotteen tai palvelun hinnan korotus vuoden aikana on kaikissa oloissa oltava alle 50 %.

Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt asiasta valtuustoaloitteen pikaista käsittelyä varten.

Matti Järvisen aloite

Joukkoliikenteessä säilytetään tasataksa järjestelmä koko kunnan alueella.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Vetoomus Luovutin kahden hervantalaisen asukkaan kanssa 500 allekirjoittajan vetoomuksen Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviidalle 19.2.2014. Vetoomuksessa esitettiin, että Hervannan DUO:sta lähtevä bussilinja n:o 4 kulkisi Keskustorille samaa reittiä kuin entinen bussilinja n:o 23.

Saavutuksia

• Yhdessä Matti Joen kanssa tekemäni valtuustoaloite pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi on johtanut tulokseen kaikkiaan 25 asuinalueella. Toteutuksen myötä on poistunut tilanne, jossa rivitaloalueilla samalla parin sadan metrin katuosuudella saattoi olla 5-6 eri huoltoyhtiötä jalkakäytävien aurausta ja hiekoitusta suorittamassa. Kunnossapidon toteutus oli vastaavasti hyvin kirjavaa sekä ajallisesti että tasoltaan. Omakotialueilla toteutus mahdollistaa ikääntyvän väestön asumisen pitempään kotonaan. Kaupungin toteuttama kunnossapito tuo myös selviä työn ja kustannusten säästöjä pientalovaltaisten alueiden asukkaille ja konkreettista vastinetta heidän maksamilleen kiinteistöveroille.

• Kiertoliittymän rakentaminen Turtolankadun ja Hepolamminkadun risteykseen Lukonmäen päälle. Liittymän rakentamisen myötä aikaisemmin vaarallinen ja ruuhkautuva risteys on saatu hyvin toimivaksi ja turvalliseksi käyttäjilleen.

• Kolmannen kaistan rakentaminen Hervannan valtaväylälle pohjoisen suuntaan menevää liikennettä varten Sotilaankadun  ja Messukyläntien ramppien välisellä osuudella. Kolmas kaista mahdollistaa sujuvan liittymisen Hervannan valtaväylän liikenteeseen sekä ajamisen Sotilaankadun rampista Messukyläntielle ilman ajamista valtaväylän kaistoille ja pysähtymättä liikennevaloihin Messukyläntien rampille noustaessa.

• Jo vuodesta 2011 olen vastustanut Tavase –hankkeen eteenpäin viemistä valtuustoaloitteiden, valtuustokyselyjen, -puheenvuorojen ja eriävien mielipiteiden keinoin.

• Samoin olen vastustanut Hämeenkadun itäpään sulkemista henkilöautoliikenteeltä hankkeen ensimmäisistä esittelyistä alkaen. Nyt näivettynyt Hämeenkatu tarvitsee ratikan virkistyäkseen.

• Ennalta ehkäisevän aikuisneuvolatoiminnan käynnistäminen.

• Vanhusasiamiehen toimen perustaminen aloitteeni pohjalta.