Keskustalaiset valtuutetut ja muut luottamushenkilöt 2016

Mikko Alatalo

• kansanedustaja

• kaupunginvaltuutettu

• maakuntavaltuuston varajäsen

Timo Hanhilahti

• kaupunginvaltuutettu

• kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston varajäsen

• maakuntavaltuuston jäsen

• Keskustan maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja

• maakuntavaltuuston tarkastuslautakunnan varajäsen

Laila Koskela

• kaupunginvaltuutettu

• yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsen

• osaamis- ja elinkeinolautakunnan varajäsen

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

• kaupunginvaltuutettu

• kaupunginhallituksen jäsen

• kaupunginhallituksen edustaja Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnassa

• yhdyskuntalautakunnan jäsen

• yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen

• terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan varajäsen

• terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaoston jäsen

• Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsen

• Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Timo Vuohensilta

• kaupunginvaltuutettu

• osaamis- ja elinkeinolautakunnan jäsen

• maakuntavaltuuston jäsen

• maakuntavaltuuston tarkastuslautakunnan jäsen

Matti Järvinen

• varavaltuutettu

• Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

• yhdyskuntalautakunnan varajäsen

• yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston varajäsen

• yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsen

Tuomo Räihä

• varavaltuutettu

• Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen

Vilhartti Hanhilahti

• varavaltuutettu

• lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan jäsen

Esko Erkkilä

• Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan jäsen

Mervi Juntunen

• Ateria Liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Antti Juva

• Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan jäsen

Mervi Karinkanta

• Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Iina Karppila

• Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Raija Kytöharju

• Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan jäsen

Titta Mattila

• Ateria Liikelaitoksen johtokunnan jäsen

Raija Moilanen

• Vanhusneuvoston jäsen

• Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies

Terhi Mäkinen

• Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Maarit Suonsivu

• Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan jäsen

• Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies

Eeva Tuokko

• keskusvaalilautakunnan varajäsen